Byggnadsvårdens guru och hovleverantör

Han är en inspirerande man, denne Göran Gudmundsson, och har ett sätt att berätta i bilder, som etsar sig fast. Där stod jag och gapade i den väldiga, ekande Hälsingegården, när han började tala om tågsätten, som under krigsåren dundrade mot Stockholm, lastade med dylika hus som bränsle åt huvudstadsborna.Av Kerstin Fried
Publicerad i Nr 1, Februari 2007 årgång 22