"En oas för sällsynta individer"

Så marknadsförs än idag det legendariska Hotel Chelsea i New York, som i över hundra år hyst storheter alltifrån Mark Twain till Sid Vicious.Av Barbro Larson
Publicerad i Nr 1, Februari 2007 årgång 22