Kraschen i Ndola

Vid inflygning till flygplatsen utanför Ndola i Nordrhodesia den 17 september 1961 har planet plöjt en gata i ett skogsparti och totalhavererat. Samtliga ombord har omkommit, bland dem FNs generalsekreterare Dag Hammarskjöld.

Situationen är som skapad för konspirationsteorier. Det politiska läget i Kongo har varit spänt och FNs fredsbevarande åtgärder under Hammarskjölds ledning har på sina håll kritiserats. I Leopoldville, där planet startat, har destinationen hållits hemlig av säkerhetsskäl och största delen av flygningen har skett under radiotystnad. Främmande flygplan har dessutom hörts över Ndola före katastrofen. Men inga skador finns på flygplanskroppen utom de, som orsakats av kraschen, inga kulhål eller spår av explosioner.

I stället menar många, bland dem erfarna piloter, att katastrofen har orsakats av den mänskliga faktorn. Planets höjdmätare, inte olik urtavlan på en klocka, har visare för 100 och 1 000 fot. Visarnas olika längd är inte större än att en förväxling kan ske, särskilt om besättningen, som i det här fallet, är tröttkörd. Efter flygningen till Ndola skulle den ha tagits ur tjänst för att få vila ut.

Vad som ytterligare förstärker förväxlingsteorin är ett samtal mellan planet och kontrolltornet, som visar att piloten trott sig befinna sig högre upp i luftrummet än som i verkligheten var fallet.
Av Hans Villius
Publicerad i Nr 1, Februari 2007 årgång 22