Skogars sus, grottors mörker och forsars dån

I skogarnas djup lurar en rik och färgstark folklore. En halvt igenvuxen källa, som ruvar på tusentals hemligheter och snart bortglömda berättelser.

Många nu levande författare och konstnärer ser till att folktrons väsen lever. Andra, som Lars-Erik Lindhamn, hembygdsfantast och alltiallo i Älvdalens hembygdsförening, ser magin direkt i naturen, bland annat i ett bildspel om Rotälven.
Av Margareta Bremertz
Publicerad i Nr 1, Februari 2007 årgång 22