Mattor, mattor, mattor

När Anette Granlund och hennes syster Elsebeth var små, var det inte tal om att sitta hemma och spela Monopol. Deras vackra och energiska danska mamma ordnade istället frågetävlingar och högläsning om Europas alla museer – museer som sedermera kom att besökas.Av Viveka Vogel
Publicerad i Nr 2, maj 2007 årgång 22