Astrid genom kameraögatAv Göran Hassler
Publicerad i Nr 2, maj 2007 årgång 22