S:t Petersburgs svenska arv lever

En gång låg här en svensk stad som hette Nyen. Idag heter staden S:t Petersburg – landets enda riktigt europeiska storstad, enligt ryssarna. Minnet från den svenska tiden för 300 år sedan lever kvar i denna Rysslands kulturella huvudstad – inte minst bland invånarna som stolt talar om sina egna svenska rötter.Av Staffan Ringskog
Publicerad i Nr 2, maj 2007 årgång 22