KulturspegelnAv Else Kjöller
Publicerad i Nr 2, maj 2007 årgång 22