BokspegelnAv Göran Hassler
Publicerad i Nr 3, september 2007 årgång 22