En kulturskatt reser sig ur askan

En unik och ovärderlig kulturskatt gick upp i rök en novembernatt 2001, då Södra Råda gamla kyrka brändes ner till grunden. Timmerkyrkan från 1300-talet var invändigt helt täckt av välbevarade originalmålningar, både på tak och väggar.Av Margareta Bremertz
Publicerad i Nr 3, september 2007 årgång 22