En härdig ros i blomsterkungens trädgård

Obildad och barsk eller ett organisatoriskt geni som möjliggjorde sin makes framgångar. Åsikterna skiftar vad gäller Sara Lisa Moraea, Carl von Linnés hustru. Flickan som vid sitt bröllop liknades vid en monandrisk lilja och som förde penningar till boet. Fast ofullständig, väcker berättelsen om henne både nyfikenhet och respekt. Och visst ter sig Linné något annorlunda sedd ur Sara Lisas perspektiv.Av Pia Huss
Publicerad i Nr 3, september 2007 årgång 22