Nytt om Stagnelius ur arkiven

I åratal har litteraturdocenten Göran Hägg, en av landets mest uppskattade författare, kritiker och tv-debattörer, med ett oändligt antal böcker i sitt litterära bagage, gått vid sidan av Erik Johan Stagnelius, och nu kommer hans alldeles underbart inkännande bok ”I världsfurstens harem – Erik Johan Stagnelius och hans tid” (Wahlström & Widstrand), lika välskriven, vitter och ROLIG, som allt han tar i, denne märklige Hägg.Av Viveka Vogel
Publicerad i Nr 3, september 2007 årgång 22