Modernismens Havanna

Havanna är en nästan komplett studie av olika epokers arkitektur. Bland de nyare byggnaderna finns många modernistiska pärlor.Av Barbro Larson
Publicerad i Nr 3, september 2007 årgång 22