Verk av Arne Jones

Att Arne Jones (1914-1976) är en av de ”arkitektoniska skulptörerna” syns i hans genombrottsskulptur Katedralen 1947. Den är dubbeltydig, antingen ett katedralbygge, en valvbåge i en gotisk kyrka eller ett par som sträcker sig mot varandra i omfamning.Av Ingmar Simonsson
Publicerad i Nr 3, september 2007 årgång 22