===STORA RUNDA HUS VI ALDRIG FICK SE – ETT LITET VI MIST OCH NÅGRA ANDRA I STÖPSLEVEN.
APROPÅ DEBATTEN OM KALLBADHUSET I RIDDARFJÄRDEN===
Folkstormen, som i månader rasat mot det jättelika cirkelrunda hotell- och badhusförslaget i Riddarfjärden, tycks nu ha givit slutlig effekt. Opinionen tvingade politikerna att inse att det här nog inte var någon frälsarkrans för turismen utan snarare ett hot mot huvudstadens unika fria vattenspeglar. Debatten fick Göran Gunér att erinra sig flera tidigare försök att placera stora runda hus mitt i huvudstadens känsliga hjärta. Och hot mot sådana som funnits och finns.Av Göran Gunér
Publicerad i Nr 4, november 2007 årgång 22