En livs levande klintbergare

Här är han! Kulturens Världs äldste och väl mest läste medarbetare. Och det är en riktig ”klintbergare”.

Om du hör ordet ”en klintbergare”, vad tänker du då? Något trevligt, lustigt, festlige, kunnigt – en skröna rentav? Faktum är att begreppet dök upp första gången i Dagens Nyheter 1986. Det var kåsören Bo Åkermark, som från 1980-talets slut drev en kampanj för att lansera ordet. Åkermark använde det första gången den 20 december i ett kåseri, föranlett av Bengt af Klintbergs senaste bok ”Råttan i Pizzan”, som kom 1986, såld i över 100 000 exemplar och som numera finns i pocket – en synnerligen kär present att ta med när man ska på kalas. Så rolig är den nämligen!
Av Viveka Vogel
Publicerad i Nr 4, november 2007 årgång 22