Portar fyllda med liv och historia

1939 vann Bror Marklund (1909-1977) tävlingen om bronsportarna till Historiska museet i Stockholm. Med utgångspunkt från museets samlingar har han fritt gestaltat nordisk forntid och medeltid i expressiva figurscener med Oden som centralgestalt på den ena porten och Ansgar på den andra.Av Ingmar Simonsson
Publicerad i Nr 4, november 2007 årgång 22