BokspegelnAv Göran Hassler
Publicerad i Nr 4, november 2007 årgång 22