En minut i luften

Det är en kall och blåsig decemberdag 1903. Platsen heter Kitty Hawk och ligger i North Carolina i östra USA. Två cykelreparatörer, Wilbur och Orville Wright, är besatta av tanken att bygga en maskin som kan flyga. De har valt Kitty Hawk för att testa maskinen av två skäl: vindförhållandena är goda och platsen är så ödsligt belägen att de kan räkna med att arbeta ostörda.Av Hans Villius
Publicerad i Nr 1, februari 2008 årgång 23