Skåderätter

När vi dukar till fest ställer vi gärna vackra blommor och levande ljus på bordet. Ynkligt och påvert jämfört med gamla tiders festbord!Av Eva Nordenfelt
Publicerad i Nr 1, februari 2008 årgång 23