Två teatergiganter

”Jag har älskat dig så länge jag kan minnas/jag svärmar för dig hela dagen lång”. Gammal pålitlig schlager från 30-talet rinner till i minnet och känns som helt ny, när man får glädjen att möta Ingvar Kjellson och Meta Velander i deras hemtrevliga villa en bit utanför Stockholm. Ty de har varit ett av teaterns mesta kärlekspar sedan skoltiden – även om deras karriärer fört dem till olika teatrar och filmroller.Av Viveka Vogel
Publicerad i Nr 1, februari 2008 årgång 23