Riga vibrerar av musik i sommar

En aha-upplevelse av stora mått! Plötsligt inser man, att det man haft dimmiga föreställningar om som en gråtrist avkrok, framstår som glittrande storstad i det nära grannskapet med ett nöjesliv och kulturliv, som borde göra att alla, som gör en teater-resa till Stockholm eller Göteborg, borde tänka om och åka till Riga. En opera av världsklass, en balett med stor repertoar och en musiktradition, som är djupt förankrad i hela det lettiska folket.Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 1, februari 2008 årgång 23