En alpfästning i det blå

I sydtyska alperna låter Hitler uppföra en elegant villa, Berghof, dit han inbjuder utländska statsmän och ledande nazister. Där vistas också tidvis Eva Braun, ”väninna och troligen även älskarinna till den erotiskt föga intresserade H.”, som man kan läsa i Svensk Uppslagsbok.

Nära Berghof finns också SS-kaserner och ett fjällfäste. Men det är inte detta som avses, när, mot slutet av andra världskriget, ett rykte sprids, att en stor alpfästning uppförts med bunkrar och värn, där nazisterna förbereder en försvarsstrid mot fienden.

Efter de allierades genombrott på Västfronten sänds den amerikanske generalen Patton med sitt starka pansar för att storma fästningen. Men ingen har undersökt, om ryktet om fästningen är sant. Det är det inte.

Den existerar helt enkelt inte. Pattons operation är helt meningslös, och de allierade väljer av naturliga skäl att tala tyst om den. Därför är ännu idag den misslyckade pansarraiden betydligt mindre känd, än den borde vara, för det är ändå en flopp, värd att bli ihågkommen.
Av Hans Villius
Publicerad i Nr 2, maj 2008 årgång 23