Folkfest i kolossalformat i Riga

Nu laddas det för fullt för det som kanske är den största organiserade folkfesten av alla: den lettiska sång och dansfestivalen, som i år firar sitt 135-årsjublileum, men anorna går mer än tusen år tillbaka.Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 2, maj 2008 årgång 23