Varför gjorde jag Röda Rummet i tv?

En viktig anledning var naturligtvis Hemsöborna, som jag regisserade för tv 1965-66. Detta enastående lyckokast som jag fortfarande räknar som mitt bästa. I konkurrens med åtskilligt annat som jag gjort under mina år vid SVT, teater, konstprogram kallade Konstpauser och liknande. Hemsöborna som jag själv föreslog medveten om att den hade sällsynta kvalitéer: en enkel bra historia, få men fängslande personer = roller, en tacksam miljö, Stockholms skärgård. Filmad flera gånger förut kunde man invända med rätta, men inte i klass med Strindbergs egen historia. Så blev Hemsöborna en stor framgång tack vare skådespelarna – allra mest Allan Edwall, Sif Ruud, Sven Wollter, Edvin Adolphson med flera – landskapet, fotot, musiken och Ulf Palmes sätt att läsa Strindbergs egen text.Av Bengt Lagerkvist
Publicerad i Nr 2, maj 2008 årgång 23