TeaterspegelnAv Göran Hassler
Publicerad i Nr 3, september 2008 årgång 23