Skivspegeln

Jeremias i Tröstlösa är en av våra mest älskade endiktspoeter eller kanske hellre fådiktspoeter. Alla kan sjunga hans Man borde inte sova och kanske också Tess lördan och Tattare-Emma. Att de tillhör det centrala i den svenska sångskatten är självklart. Det är därför ytterst lovvärt att lyfta fram poeten Levi Rickson, som visserligen var traditionell och därför inte lyser i litteraturhistorien men är väl värd att läsa och älska för hans sensuella och välljudande verskonst. Många av hans versrader fäster sig automatiskt i minnet och lever vidare där.

För något år sedan upptäckte Staffan Ernestam plötsligt och av en slump Ricksons poesi och fångades så att han tonsatte en rad av dikterna, som nu ges ut på cd av Jeremias Records/Naxos. Man kan kanske säga att den nykomponerade musiken speglar en annan tid än texterna, men det kan kanske locka en yngre publik till detta unika författarskap. Den ger emellertid en sensibel om än mondän tolkning av Jeremias distinkta och romantiska verser. Ett frågetecken ställer jag dock inför Ernestams egna musik till Man borde inte sova, som Gustaf Wennerberg gjort en kongenial tonsättning av, en som finns djupt i den svenska folksjälen. Tacksam är man för att man här använt Richnaus Tess lördan, men det hade varit intressant att höra poetens egen tonsättning av Tattare-Emma eller någon av Ebba Adrians, som Jeremias själv höll för de bästa. Men det skall understrykas att det är viktigt att åter föra fram Levi Rickson/Jeremias i Tröstlösa i rampljuset.




Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 3, september 2008 årgång 23