Hans Villius och en bild

Det glada 20--talet

Första världskriget hade brutit ut i augusti 1914. USA kom med i kriget först 1917. Visst fick Amerika känna svåra förluster, men de kunde inte jämföras med de förluster de krigförande länderna i Europa lidit, där miljoner och åter miljoner redan stupar på slagfält och i skyttegravar. Det amerikanska moderlandet undgick också helt krigets härjningar.

Allt eftersom åren gick förbättrades USA:s ekonomi. Kurserna steg på börsen och fler och fler började spekulera i aktier. Tiden var inne för vad som kom att kallas ”det glada 20-talet”. Vem brydde sig om utbredd fattigdom och ökad laglöshet när det fanns lättförtjänta pengar och lättåtkomlig alkohol trots förbudstidens lagar. Den ena lönnkrogen efter den andra öppnade. Stängde polisen en, dök den snart upp igen ett antal kvarter längre bort, och djungeltelegrafen visste snart att berätta vart de törstiga skulle ställa stegen.

Och aktiekarusellen rullade bara vidare och i allt snabbare takt. Få förstod att haussen på börsen inte motsvarades av en lika stor reell ekonomisk tillväxt och att en katastrof kunde vänta runt hörnet. Den kom också den 29 oktober 1929, då börsen på Wall Street i New York kollapsade och föll ihop som ett korthus.

Det var den ”svarta torsdagen” som inledde en djup depression.
Av Hans Villius
Publicerad i Nr 3, september 2008 årgång 23