Ett drömlandskap med fängslande historia

I centrala Turkiet, cirka 350 km sydost om Ankara, befinner sig ett spektakulärt vulkanlandskap som skulle kunna härstamma från en av Salvador Dalís drömvärldar. Koniska, ibland svamp- och fallosliknande klippformationer reser sig upp, delvis utskurna med bostäder, kapell och freskförsedda kyrkor. Kappadokien, som denna del av Anatolien kallas, utgör dock avsevärt mer än enbart ett område bestående av förtrollande lavaformationer med arkitektoniska bruksfunktioner, utan vittnar även om sekler av motståndskamp och etniskt-religiösa stridigheter. Historiska fynd sträcker sig åtminstone ända tillbaks till det hettitiska riket, dvs. cirka 1750-1200 f. Kr., men inte minst rör det sig här om en av kristendomens konfliktrika ”vaggor”.Av Michael Ranta
Publicerad i Nr 3, september 2008 årgång 23