Miriam Makeba tar farväl

Karisman, den väldiga utstrålningen, scennärvaron och den kraftfulla rösten – allt finns kvar! Så fort den 76-åriga ”Mama Africa” kom in på scenen överväldigades den flertusenhövdade publiken av rörelse och musikglädje men också av sorg över att en epok inom musiken och och en värdefull insats för människovärde och rättvisa är slut. Efter en olyckshändelse i Johannesburg förbjöds hon att resa av sin läkare. Turnéer har ställts in men hon kunde inte motstå att ta ett särskilt farväl av de holländska fansen vid The Hague Jazz i slutet av maj i år.Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 3, september 2008 årgång 23