Chumak skapar svensk renässans i Ukraina

Vi tog Gammelsvenskbyns närvaro här som ett gott tecken på att det var just här i landet vi skulle satsa. Vi kände båda att detta var rätt bygd för oss, en bygd där svenskar hörde hemma. Vi tyckte att vi nästan hade kommit hem.Av Staffan Ringskog
Publicerad i Nr 3, september 2008 årgång 23