Skenet som bedrar - om synvillor i konsten

Höstens stora begivenhet på Nationalmuseum är utställningen ”Lura ögat – fem seklers bländverk” från 25 september 2008 till 11 januari 2009. Här exponeras en alldeles speciell genre i konsten: ”Trompe l´œil”, där perspektiviska konstgrepp, färgvalörer och skiftande material används för att ge illusion av rumsdjup och bjuda sinnlig förförelse. Redan i våras utkom boken ”Bländverk”, Britt Tunanders kunniga och generösa genomgång av skapelser som bedrar ögat från antiken till idag.Av Göran Gunér
Publicerad i Nr 3, september 2008 årgång 23