Evighetsvisor

När man är ute och vandrar på vägar och stigar och börjar känna sig trött, kan det hjälpa med en taktfast sång. Speciellt bra är ”evighetssånger”, där man hela tiden kommer tillbaka till början. Ungefär som ormen, som biter sig i stjärten och rullar som ett hjul. Jag tänker särskilt på en visa, där jag har tappat bort en rad:

Vi lossar sand
ibland
på Söder Mälarstrand,
vi lossar hela dagen
---
Vi lossar sand etc

Det är lite förargligt att raden har fallit bort ur minnet. Därför undrar jag om Ni eller någon av läsarna känner till den. Och för resten, var kommer den från? Som barn bodde jag på Södermalm, så jag är väl bekant med Söder Mälarstrand.

Kerstin Afzelius Cross, Somerset, England
Av Bengt af Klintberg
Publicerad i Nr 4, november 2008 årgång 23