Livets steg i världens kulturer

Ett väldigt bildreportage från många länder och alla världsdelar är Anders Rymans i alla goda bemärkelser tunga bok Livets steg (Bokförlaget Max Ström). I utsökta fotografier och med levande, inkännande och spännande text, berättar han om hur människor i skilda kulturer möter och utformar riter och ceremonier vid avgörande punkter i livscykeln.Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 4, november 2008 årgång 23