Från kart till fallfrukt - Ulf Lindes memoarbok

Vilken mångsidighet! Från jazzmusiker till konstorakel som tycks kunna allt, från geometrin hos Piero della Francesca, via Schweizervillor i Stockholms skärgård till Duchamps. Allt har han skrivit om, alla tycks han ha träffat. Den arrogante allvetaren, kvick, lärd, en polyhistor som alla låtsas känna och kalla Ulf. Sveriges bäste talare med Bo Grandien och Per Wästberg på platserna 2 och 3. Hur kan jag ha fräckheten påstå att jag känner honom, den lysande talaren på Thielska Galleriet och i Svenska Akademien, som verkar kunna tala om allt och inte drar sig för några oförskämdheter som den beundrande publiken förtjust fnissar åt.Av Bengt Lagerkvist
Publicerad i Nr 4, november 2008 årgång 23