Från lammskallekokerska och hembiträde till FN och författarskap

– Jag är en historisk slump. Mitt liv var inte menat att bli så här, säger Sindiwe Magona, sydafrikansk författare på besök hos Föreningen för afrikansk litteratur Sverige.Av Birgitta Fransson
Publicerad i Nr 4, november 2008 årgång 23