Bokspegeln

lHÄXKONSTER OCH KÄRLEKSKNEP
Det här med kärlek och häxor har tydligen funnits i alla tider och tron på övernaturliga krafter verkar vara stark även i vår rationella tidsålder. Från kilskriftens Mesopotamien för många tusen år sedan till dagens horoskop, tarot och allt vad det kallas finns det pärlband av berättelser och dokument som bekräftar vad många anar. Det finns till och med en historiker som hävdat att ingen historisk person är så utförligt beskriven av ögonvittnen och bestyrkta, trovärdiga rapporter som djävulen. Och inget har upptagit människorna så som kärleksproblem: ”Jag sänder på dig, sejdar på dig ulvgalenskap och ilsken kåthet” som en medeltida inristning hotar – en formel vars innebörd verkar bekant också i våra dagar även om den senare delen är eftersökt av många med hjälp av modern kemi.
I Häxkonster och kärleksknep (Carlssons) ger den flitige folklivsforskaren Ebbe Schön en exposé över allt som har med trollkonster och häxeri att göra. Rubriker som Satanspakten, Blåkullamyten, Gummans svarta knotor och Skada folk och fä sätter fantasin i rörelse och det är med fasa man läser om vad sådana föreställningar kunde ställa till för oskyldiga människor under häxprocessernas dagar. Inte fullt så hemska är väl nutidens svartkonster och övertro även om vidskepelse, bokstavstro och fanatism kan ställa till elände också i våra dagar. Det utsökta bildmaterialet gör att man gärna försjunker i illustrationerna långt efter man sugit i sig texten.
FAN SKA VA’ FILMARE!
Att det är svårt att vara teaterdirektör vet vi alla, men att det är också ett helvete att vara filmare det vet bland andra Göran Gunér, flitig medarbetare i Kulturens Värld och med många decenniers erfarenhet av dokumentärfilmande, särskilt när det gäller konst och kultur. I Resor i tiden – om att frammana det förflutna på film (Dramatiska institutet) berättar han om 45 år med konst, historia och film och om näst intill oöverstigliga hinder i form av dålig ekonomi, finansiering och lynniga, negativa beslutsfattare, när det handlar om lotsa resurskrävande miljonprojekt i hamn utan att ha ett stort företag eller en institution i ryggen. Man inser problemen när till exempel en upphovsrättsinnehavare kräver 15 000 för ett avsnitt där en treåring nynnar Bä, bä, vita lamm i bakgrunden under 18 sekunder i en svårt skuldbelastad och ofinansierad filmproduktion. Men man förstår också att alla materiella svårigheter kompenseras av den lustfyllda entusiasm med vilken han berättar om 27 komplicerade filmprojekt han varit involverad i och som på olika sätt försöker frammana det förflutna: ”En tidsmaskin som förflyttar mig och er över tiotusen år från stenålder till alldeles nyss”.
Boken inleds med ett avsnitt där Gunér berättar om sin väg till filmen men framför allt diskuterar på ett intresseväckande sätt teorier och problemställningar i ett ”text- och tankecollage om historia, samtid och mediernas roll”. Därefter kommer ett omfattande avsnitt där han berättar om alla de projekt , där han fungerat som producent och/eller regissör och här finner man många fina vänporträtt av samarbetspartners som Bo G Erikson, Elisabeth Wennberg, Olov Isaksson, Stig Holmqvist och framför allt nära vännen Jan Troell, som han hela tiden återkommer till i produktioner som En frusen dröm – om Andrée-expeditionen, Närvarande eller The Yellow Tag.
Under senare år har Gunér producerat en rad fina konstfilmer: Gustave Courbet, Carel Fabritius, Gustaf Wilhelm Finnberg och porträttmåleriet samt en film om nordisk landskapskonst 1870-1910.
Mest engagemang känner författaren inför de filmer som av olika skäl mött oöverstigliga hinder och som han blivit tvungen att lägga på is. Isabella d´Este levde under kring år 1500 och verkar ha varit ett sjusärdeles fruntimmer, som var tänkt att vara den som skulle leda oss i berättelsen om renässansen, dess konst och alla dess strider och intriger. Filmer om Prins Eugen och Emil Nolde är också projekt som Gunér skildrar med stor entusiasm men som föll av olika anledningar liksom filmen om Kiruna, som kanske blir aktuell igen när hela staden skall flyttas.
Utdrag ur sexton av filmerna finns med på en medföljande DVD, fina smakprov som borde locka våra läsare att följa med i Göran Gunér Filmfestival, som pågår i tv-kanalen Axess.
Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 1, februari 2009 årgång 24