Förklädd gud

Ej för de starka i världen men de svaga,
ej för krigare men bönder som har plöjt
sin jordlott utan att klaga,
spelar en gud på flöjt
Det är en grekisk saga...

I april 1932 reste 34-årige fil. kand. Hjalmar Gullberg från Lund till Grekland. Det blev för honom en uppenbarelse att se det land han läst så mycket om, översatt Euripides´ drama Alcestis och skrivit det bejublade studentspexet Cleopatra. Äntligen fick han se landet självt. Se Akropolis, Kap Sunion och Delphi, alla dessa legendariska platser som han skulle skriva om i Kärlek i tjugonde seklet, diktsamlingen som han gav ut året därpå och blev läst och älskad av många, som kanske aldrig läst en dikt förut: Kyssande vind, den mest populära av dem alla, Vid Kap Sunion och många fler. Lästa och sönderlästa låg de på unga kvinnors nattygsbord.
Av Bengt Lagerkvist
Publicerad i Nr 1, februari 2009 årgång 24