Vad hände Raoul Wallenberg? Vad vi nästan vet.

1956 gjorde statsminister Tage Erlander och inrikesminister Gunnar Hedlund ett statsbesök i Sovjet och man ställde som tidigare frågan om vad som hänt Raoul Wallenberg. Ryssarna hade i januari 1945 uppgivit att de hade tagit Raoul Wallenberg och hans egendom i förvar i Budapest. Men sedan inte givit några vidare besked om vad som hade hänt. Från svensk sida överlämnade man nu utskrifter av förhör, som hållits med tyska krigsfångar, som efter Stalins död 1953 släppts fria och fått återvända. De hade förhörts av svenska UD-tjänstemän i genomgångslägret Friedland mellan Öst- och Västtyskland. Av förhören framgick klart att Raoul Wallenberg suttit i samma cell som en av de tyska fångarna i Lubjankafängelset i Moskva under en månad i början av 1945. Wallenberg hade också varit i knackningsförbindelse med en rad andra fångar i Lefortovofängelset, också det i Moskva, fram till våren 1947. Man knackade en gång för ”a”, två för ”b” osv. och uppnådde snart stor skicklighet att kommunicera på detta sätt trots den omständliga metoden.Av Elsa och Hans Villius
Publicerad i Nr 1, februari 2009 årgång 24