Vildvittror och andra väsen hos Astrid Lindgren

Grådvärgar, vildvittror och rumpnissar – de finns i Ronja Rövardotter, men är de Astrid Lindgrens fria fantasier eller har de bakgrund i folktron? Och hur är det med Emils mylingar? Eller uttryck som "far ända in i pipsvängen" och "pilutta dej"?

Thomas Norehall, Hallunda

Många som har läst Ronja Rövardotter har nog ställt sig samma fråga som Thomas Norehall. De väsen som befolkar Mattisskogen, finns de i svensk folktro?

Svaret är nej. Grådvärgarna, vildvittrorna och rumpnissarna är alla skapelser av Astrid Lindgrens diktande fantasi, även om de har lånat element från folktron. Likaså skumtrollen, som på ett ställe i boken dansar en underlig vaggande dans på en bergknalle i månskenet, medan de med brummande röster sjunger sin uråldriga vårsång.
Av Bengt af Klintberg
Publicerad i Nr 1, februari 2009 årgång 24