KulturspegelnAv Else Kjöller
Publicerad i Nr 2, maj 2009 årgång 24