Trend och tradition

Karin Berglunds blombilder andas både ömsinthet och respekt inför allt växande. Bakom varje bild ligger många dagars hantverk med metoder från förra århundradet. Det får inte vara för lätt – varken odlandet eller fotograferandet, säger konstnären som var en av dem som gjorde trädgårdstraditionen trendig.Av Barbro Larson
Publicerad i Nr 2, maj 2009 årgång 24