Fågel Fenix vid Höga kusten

Mötet på bryggan i Timrå var märkligt – en bokstavlig déja-vue-känsla – och sände mig drygt femtio år bakåt. På nytt såg jag en av min skoltids främsta gävlesilhuetter, briggen Gerda. Detta tvåmastade fartyg hade stadens ansvariga med berått mod utplånat i slutet av 1950-talet.Av Bo G Hall
Publicerad i Nr 2, maj 2009 årgång 24