"Man skall se handen"

Sveriges mesta konstnärspar, Carl och Karin Larsson, levde i en symbios: båda självständiga konstnärer men alltid beroende av varandra. Nu framträder de på flera utställningar: Carl på Waldemarsudde till den 31 maj och Karin på Sofiero och Sundborn under hela sommaren.Av Göran Gunér
Publicerad i Nr 2, maj 2009 årgång 24