Holländska museer i unik kraftsamling

Ett fyrverkeri av märkliga utställningar blir det i Holland när de fyra största städerna och tio av världens finaste museer slår sig samman i en kraftsamling under tre år framåt. I Amsterdam, Den Haag, Rotterdam och Utrecht visas mer än 30 utställningar med tre teman: ”Influenser utifrån”, ”Samtida konst och design” och som ett crescendo ”Holländska mästare”.Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 2, maj 2009 årgång 24