Två museer du måste se

Äntligen är de färdiga, de två världsberömda museerna, som var för sig berättar märkliga vuxensagor. Det ena, Magrittemuseet i Bryssel, berättar om egendomliga ting, om helt vanliga stenblock som seglar omkring i atmosfären bland molnen med en väldig borg upptill, om mystiska hus i nattens mörker under en ljus sommardagshimmel eller om väldiga fåglar som växer upp ur en rabatt. Det andra, Eremitaget i Amsterdam beskriver en dag vid tsarens hov, också en sannsaga som har drag av surrealism och flykt undan en verklighet.Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 3, september 2009 årgång 24