Kyrkor blev skrotlager

Vilnius, kulturhuvudstad 2009, en gång säte för ett storfurstendöme från Östersjökusten ner till Svarta havet, ståtar med flest barockkyrkor norr om Alperna. Under sovjetstyret blev de lager för grönsaker och bilskrot. Men så kom hämnden: Zappa!Av Ewa Bigestans
Publicerad i Nr 3, september 2009 årgång 24