Sången om "Lilla svarta Sara"

I en undanskymd del av en kyrkogård i Kalmar finns en gravsten i mörk granit. "Kafferkvinnan Sara död 1903" lyder den nötta inskriptionen.

Sara Makatemele (1846–1903) inspirerade Lina Sandell till sången om ”Lilla Svarta Sara”, ett stackars ”fattigt negerbarn”. Den tio verser långa sången med titeln Däruppe ingen nöd skall vara är mest en kuriositet i dag, aldrig lika känd eller omtyckt som exempelvis Blott en dag eller Tryggare kan ingen vara, om än flitigt sjungen i söndagsskolor under första hälften av 1900-talet.
Av Margareta Bremertz
Publicerad i Nr 3, september 2009 årgång 24