Europeiska konstskatter och den nyaste silverbibeln

Det är som att lyssna till en initierad och engagerad kompis när man läser Jan Molins Resa till konsten – en konstälskares guide till museer i Europa (Arvidson Molin Förlag). Den är subjektivt både i urval och i framställning men på ett genomtänkt och väl motiverat sätt. Den inskränker sig till Västeuropa och till länder och platser som ligger kring de vägar och de städer som många svenskar besöker. Och även här sveper man snabbt förbi de stora, välkända museerna för att göra nedslag på mindre kända smultronställen, något vi utan vidare accepterar eftersom de största turistmagneterna hittar man i alla fall och de finns väl beskrivna i vanliga turisthandböcker. Flera av de museer som presenteras hör till de många mer eller mindre nya museer som producerats i en byggboom som överträffar de flesta tidigare perioder. Författaren visar en illa dold entusiasm för de fantastiska skapelser som gett möjligheter för vår tids största arkitekttalanger att spela ut hela sitt register. Här kallas dessa ofta märkliga skapelser för ”vår tids katedraler”! Lockande bilder av arkitektur och konst tryfferar den vackra boken.
I en särskild spalt vid varje museum redovisas öppettider och entréavgifter och en noggrann beskrivning av hur man kommer dit. Här är det inte bara bilburna som favoriseras – det finns överallt uppgifter om kollektiva transportmedel och även om handikappsanpassning. Och dessutom minimala kortrecensioner av näringsställen i eller i närheten av museerna. I ”insidertipsen” listas måndagsöppna museer och sådana som är särskilt barnvänliga. Avslutningsvis en kort ordlista och ett utmärkt register.


Ett stort tomrum i referensbiblioteket fylls nu när Modernt svenskt silver (ICA bokförlag) av Sofia Rudling Silfverstolpe med utsökt foto av Jan Bengtsson kommit ut. Litteraturen om modernt svenskt silver har varit sparsam och en lättläst och enkel introduktion har saknats. Här finner vi en överskådlig och engagerad presentation av silversmeder och deras arbeten från 1900-talets början och ända fram till nutiden.
Först och främst slås det fast en rad nyttiga sanningar om silvrets ursprung och egenskaper och vidare en presentation av en förening som betytt mycket för att ställa ut och sprida kunskap om svenskt silversmide, Nutida Svenskt Silver. I avsnittet Tidsmarkeringar ges en initierad beskrivning av alla decennier från ”Jugend och tiotal” till det första decenniet på det nya seklet. Ett trettiotal stora silversmeder porträtteras, från Ferdinand Boberg, född 1860, till de allra yngsta etablerade, födda på 1970-talet. Detta urval gör att det känns fylligt och framför allt aktuellt. Till alla dessa visas bilder av representativa verk. Självklart saknas många framstående silversmeder men man gläds åt att så många unga och för den stora publiken mindre kända kommit med.
Ett särskilt avsnitt om sakralt silver känns angeläget. Det har inte byggs så många kyrkor i Sveriges städer och förorter sedan medeltiden som under de senaste decennierna och kanske aldrig under så kort tid. Inte mindre än 90 kyrkor kom till under de 25 åren 1950-1975 och alla hade behov av vad man traditionellt kallar kyrksilver. Det handlar alltså om en viktig marknad för silver, både som utsmyckning och för liturgi. Enligt Silfverstolpe har kyrkan bidragit till att ”svenskt corpus överlevt och fått möjlighet att blomstra”.
Som den praktiska handbok den är slutar den med avsnitt om stämplar, om skötsel av silver och verktyg och dessutom finns en teknisk ordlista.
Av Göran Hassler
Publicerad i Nr 3, september 2009 årgång 24