Gosse med gehör

Scenen är helt osannolik, det är väl därför jag minns den så väl, fast det är så många år sedan.

Gossedirigenten, nioåriga Pierino Gamba, kommer in i konsertsalen klädd i kortbyxor och jacka. Mer än en i publiken undrar säkert hur i all världen en sådan pojkvasker skall kunna leda en hel symfoniorkester. De behöver inte känna oro. Pierino Gamba är nämligen något av ett musikaliskt underbarn. Han kan redan alla Beethovens nio symfonier och är dessutom begåvad med något så ovanligt som absolut gehör.

Han går upp på dirigentpulten, bugar för publiken, vänder sig mot orkestern och höjer taktpinnen. Ett ögonblicks tystnad, sedan fylls konsertsalen med det magnifika inledande temat i Beethovens tredje symfoni, ”Eroican”.

Men det är inte konserten jag skall beskriva utan en händelse, som lär ha inträffat under repetitionen föregående dag. Pierino Gamba markerar vid ett tillfälle avbrott, vänder sig till en av violinisterna och säger att han just före avbrottet spelat en halvton fel. Violinisten har svårt att dölja sin irritation, när han svarar: ”Jag har mycket lång erfarenhet och vet alldeles säkert att jag följde partituret exakt.”

Unge Pierino låtsas inte om violinistens irritation utan svarar bara lugnt: ”I så fall är det fel i partituret.”

Det var fel i partituret!
Av Hans Villius
Publicerad i Nr 3, september 2009 årgång 24